Cyberoorlog

 De cyberoorlog is al lang begonnen en de escalatie daarvan laat zich moeilijk beteugelen

 Dat is de centrale boodschap van dit boek.

Benschop beschrijft de rol van internet in ons alledaagse leven en onze afhankelijkheid ervan.
Hij maakt duidelijk hoe kwetsbaar we daardoor zijn. Burgers en bedrijven worden reeds getroffen door een groeiende wereld van cybercriminaliteit en cyberterrorisme. Maar nu beginnen nationale staten via internet elkaars vitale infrastructuren te ontregelen of zelfs fysiek te vernietigen. Militairen wereldwijd leiden cyberdivisies op en ontwikkelen steeds gevaarlijkere offensieve cyberwapens.
De cyberoorlog is begonnen. Burgers, bedrijfsleven, wetenschap en overheid dienen hier een antwoord op te vinden. Maar dat is moeilijk. Deze oorlogsvoering nieuwe stijl is complex, moeilijk aan te pakken en roept veel vragen op. Nederland moet hierover nadenken.
Dit boek geeft een duidelijk beeld van cyberoorlog en is de start voor een debat over hoe met cyberoorlog om te gaan en hoe de vrede in cyberspace bevorderd kan worden.
Het boek bevat een cyberrampscenario.