Persbericht

Persbericht Tilburg 15-10-2013

Op 15 november verschijnt Het beste idee van 2013.

Aan meer 150 wetenschappers, journalisten, programmamakers, studenten en kunstenaars werd gevraagd wat zij het beste idee van 2013 vinden, op hun eigen vakgebied of daarbuiten, van henzelf of van een ander, in binnen- of buitenland.
De ingezonden ideeën gaan over politiek, filosofie, mens en maatschappij, innovatie, computers, geschiedenis en toekomst, theorie en praktijk. Soms behandelen ze grote, algemene zaken, soms zijn de ideeën concreet en klein.
Er ademt een geest van optimisme uit de bijdragen. Er is veel vooruitgang op veel gebieden. Hier en daar klinkt een waarschuwing en wordt een teveel aan verwachtingen getemperd (bij kankeronderzoek en genetica bijvoorbeeld), maar de algemene tendens is duidelijk: de wereld verandert en verandert snel en in de goede richting. De wet van Moore komt vaak voorbij: computers worden steeds sneller, en alles wat met computers werkt, gaat ook steeds sneller. Zonne-energie en duurzaamheid staan hoog op de agenda.
Er wordt veel gedacht in ons taalgebied. Deze bundel laat dat bruisende gedachteleven zien.
Tegelijk met het boek gaat de nieuwe website online waar alle bijdragen staan, samen met een korte biografie van de auteur en een foto: www.uitgeverijdewereld.nl. www.hetbesteideevan2013.nl
De hashtag op Twitter is #besteidee2013
Het beste idee van
[jaar] verschijnt jaarlijks.
ISBN: 9789079051090
prijs: € 15,-
 
Einde persbericht